Den här bloggen är ett arkiv över texter som jag skriver och har skrivit om konst och om konstnärer. De har tillkommit i samband med mina olika konstvetarroller under ett långt yrkesliv som konstmuseichef, konsthallschef, museiintendent, curator, konstnärlig rådgivare, projektledare för konstnärlig gestaltning och även, sedan år 2014 som gallerist. Håll till godo. Jag hoppas att du hittar något som du gillar här! / Elisabeth

Välkommen till min nya blogg!

Allmänt Kommentera

Den här bloggen är ett arkiv över texter som jag skriver och har skrivit om konst och om konstnärer. De har tillkommit i samband med mina olika konstvetarroller under ett långt yrkesliv som konstmuseichef, konsthallschef, museiintendent, curator, konstnärlig rådgivare, projektledare för konstnärlig gestaltning och även, sedan år 2014 som gallerist. Håll till godo. Jag hoppas att du hittar något som du gillar här! / Elisabeth


 
Andreas Hammar
konstnär, uppfinnare och elektromekaniker
22 februari - 31 mars 2018
 
Galleri Fagerstedt presenterar Andreas Hammar med soloutställningen Mene tekel. En utställning som anspelar på förebudet, på föraningen och på små irritationer som pockar på uppmärksamhet trots att de föreföll helt triviala och ovidkommande vid första anblicken.
 
Andreas Hammar tog sin magisterexamen på Konstfackskolan år 2001 och har sedan dess rört sig i ett eget gränsland mellan konst, film och uppfinning. Redan vid debututställningen på Galleri Boman i Stockholm fascinerade han publiken med att bjuda in i en fiktiv modellvärld i skala 1:1, rakt in i en 3-dimensionell fantasy-miljö, skapad ur konstnärens innersta fantasier om andra världar. Andreas Hammar är en ”pulare” och en notorisk samlare. Han har t ex en enorm samling med gamla verktyg i sin verkstad, överlagrade med damm, smuts och patina. Han är utbildad på Konstfack och med tiden självlärd inom elektromekanik.
 
Ibland har Andreas Hammars installationer och miljöer varit vänliga och närmast harmlösa, som svar på längtan till en lekfull och kreativ plats, en grotta, ett sublimt rum, med romantikens idé om en obegränsad möjlighet att ge sig hän i en annan värld. T ex kan nämnas den ”tehussimulator” där man fick dricka te och äta skorpor med konstnären, uppförd i Botkyrka konsthall år 2003, eller värdshuset som byggdes upp permanent för Edsviks konst- och kulturcentrum eller den Indiana Jones-inspirerade ruinmiljö som han byggde upp i hela utställningsrummet på Galleri Natalia Goldin i Stockholm m fl verk som uppförts inom genren gammaldags äventyrsromantik.
 
Vid andra tillfällen har Andreas Hammar tagit ett steg ut ur fantasivärlden och betraktat den med ett utifrånperspektiv. Hur går det till att skapa imaginärer? Hur uppstår magin? Utställningen Cityscapes tillsammans med Ralf Söderlind på Uppsala konstmuseum var ett avslöjande exempel på magin bakom en filmens ”Matte Painting”. Besökaren leddes in i ett illusoriskt perspektiv och tycktes betrakta en stor modell över en medeltida stad men med ett par stegs förflyttning från den fantasieggande modellen avslöjades hela illusionen i form av platta skivor som placerats i lager på lager för att lura ögat.
 
Hans verk har många referenser till film och fantasy och han har varit verksam både framför och bakom kameran med barnprogram, byggt apparater som utvinner dricksvatten ur svettiga underkläder och skapat alla möjliga knasiga maskiner, ibland tillsammans med sina kollegor på verkstadskollektivet Svart i Bagarmossen.
 
Man kan se tydligt hur vissa företeelser återkommer i hans konstnärliga arbete: maskiner och magiska platser där betraktaren har huvudrollen och inbjuds till att ta ett steg rakt in i en frusen scen. Han kan lika gärna bygga upp en hel interiör, en egen värld, att kliva in i, att omslutas av och att inträda en parallell verklighet igenom, som att med små medel skruva upp stämningen på en befintlig plats, med små oansenliga installationer eller med ljud, ange en ton av att något finns där som kanske inte hör dit men som ändå markerar sin närvaro.
 
Med utställningen Mene tekel har Andreas Hammar lämnat det harmlösa och han för in irritationsmomenten i sina verk. Installationerna i galleriet blir med tiden pockande och oroande. Otåligt och störande stjäl de vår uppmärksamhet alltmer, tiden går och allt känns inte längre bara lekfullt och behagligt. Med tiden uppstår en ny komplexitet.
 
Vi kan få en känsla av att, trots våra drömmar om att finna en väg till en annan och mer fantastisk plats, leder Andreas Hammars imaginära fönsteröppningar, rördragningar, vattenledningar och skåpluckor, alla de små tecknen på att rummet skulle kunna utsträckas till ytterligare okända rum, till ännu outforskade världar, oss in i ett tillstånd av irritation och frustration, till en insikt om att den andra världen även kan vara hotfull och bristfällig. Vi närmar oss nu dystopiernas gränsland.


 
Mene tekel är ett begrepp som förekommer bl a i Bibeln och i en översättning från Arameiska tillskrivs uttrycket följande betydelse: "Mene, det betyder: Gud har räknat [mená] ditt rikes dagar och gjort ände på det. Tekel, det betyder: du är vägd [tekiltá] på en våg och befunnen för lätt”. Det används också som ett uttryck för att förebåda en annalkande olycka, som ett varsel eller ett omen.

Mene tekel, Om varsel och andra omen - Andreas Hammar

Allmänt Kommentera

 
Andreas Hammar
konstnär, uppfinnare och elektromekaniker
22 februari - 31 mars 2018
 
Galleri Fagerstedt presenterar Andreas Hammar med soloutställningen Mene tekel. En utställning som anspelar på förebudet, på föraningen och på små irritationer som pockar på uppmärksamhet trots att de föreföll helt triviala och ovidkommande vid första anblicken.
 
Andreas Hammar tog sin magisterexamen på Konstfackskolan år 2001 och har sedan dess rört sig i ett eget gränsland mellan konst, film och uppfinning. Redan vid debututställningen på Galleri Boman i Stockholm fascinerade han publiken med att bjuda in i en fiktiv modellvärld i skala 1:1, rakt in i en 3-dimensionell fantasy-miljö, skapad ur konstnärens innersta fantasier om andra världar. Andreas Hammar är en ”pulare” och en notorisk samlare. Han har t ex en enorm samling med gamla verktyg i sin verkstad, överlagrade med damm, smuts och patina. Han är utbildad på Konstfack och med tiden självlärd inom elektromekanik.
 
Ibland har Andreas Hammars installationer och miljöer varit vänliga och närmast harmlösa, som svar på längtan till en lekfull och kreativ plats, en grotta, ett sublimt rum, med romantikens idé om en obegränsad möjlighet att ge sig hän i en annan värld. T ex kan nämnas den ”tehussimulator” där man fick dricka te och äta skorpor med konstnären, uppförd i Botkyrka konsthall år 2003, eller värdshuset som byggdes upp permanent för Edsviks konst- och kulturcentrum eller den Indiana Jones-inspirerade ruinmiljö som han byggde upp i hela utställningsrummet på Galleri Natalia Goldin i Stockholm m fl verk som uppförts inom genren gammaldags äventyrsromantik.
 
Vid andra tillfällen har Andreas Hammar tagit ett steg ut ur fantasivärlden och betraktat den med ett utifrånperspektiv. Hur går det till att skapa imaginärer? Hur uppstår magin? Utställningen Cityscapes tillsammans med Ralf Söderlind på Uppsala konstmuseum var ett avslöjande exempel på magin bakom en filmens ”Matte Painting”. Besökaren leddes in i ett illusoriskt perspektiv och tycktes betrakta en stor modell över en medeltida stad men med ett par stegs förflyttning från den fantasieggande modellen avslöjades hela illusionen i form av platta skivor som placerats i lager på lager för att lura ögat.
 
Hans verk har många referenser till film och fantasy och han har varit verksam både framför och bakom kameran med barnprogram, byggt apparater som utvinner dricksvatten ur svettiga underkläder och skapat alla möjliga knasiga maskiner, ibland tillsammans med sina kollegor på verkstadskollektivet Svart i Bagarmossen.
 
Man kan se tydligt hur vissa företeelser återkommer i hans konstnärliga arbete: maskiner och magiska platser där betraktaren har huvudrollen och inbjuds till att ta ett steg rakt in i en frusen scen. Han kan lika gärna bygga upp en hel interiör, en egen värld, att kliva in i, att omslutas av och att inträda en parallell verklighet igenom, som att med små medel skruva upp stämningen på en befintlig plats, med små oansenliga installationer eller med ljud, ange en ton av att något finns där som kanske inte hör dit men som ändå markerar sin närvaro.
 
Med utställningen Mene tekel har Andreas Hammar lämnat det harmlösa och han för in irritationsmomenten i sina verk. Installationerna i galleriet blir med tiden pockande och oroande. Otåligt och störande stjäl de vår uppmärksamhet alltmer, tiden går och allt känns inte längre bara lekfullt och behagligt. Med tiden uppstår en ny komplexitet.
 
Vi kan få en känsla av att, trots våra drömmar om att finna en väg till en annan och mer fantastisk plats, leder Andreas Hammars imaginära fönsteröppningar, rördragningar, vattenledningar och skåpluckor, alla de små tecknen på att rummet skulle kunna utsträckas till ytterligare okända rum, till ännu outforskade världar, oss in i ett tillstånd av irritation och frustration, till en insikt om att den andra världen även kan vara hotfull och bristfällig. Vi närmar oss nu dystopiernas gränsland.


 
Mene tekel är ett begrepp som förekommer bl a i Bibeln och i en översättning från Arameiska tillskrivs uttrycket följande betydelse: "Mene, det betyder: Gud har räknat [mená] ditt rikes dagar och gjort ände på det. Tekel, det betyder: du är vägd [tekiltá] på en våg och befunnen för lätt”. Det används också som ett uttryck för att förebåda en annalkande olycka, som ett varsel eller ett omen.
11 januari - 17 februari 2018
 
Galleri Fagerstedt presenterar ett finstämt urval verk av fyra av galleriets konstnärer. Tonvikten ligger på måleri och spännvidden rör sig från det mest minimala till alltmer expressivt. Varje konstnär har sitt eget karaktäristiska uttryck och en alldeles egen stämning. Form, färg och material skiljer sig åt, någon målar på metall, någon på trä och någon på duk. Sammantaget infinner sig ändå en tematisk ton, ett överlagrat samtal, som antyder förväntan och kanske förändring. Som en vag antydan om att efter mörka tider kommer en vår.
 
Monica Hölls förhållande till måleriet är både personligt och innerligt liksom överraskande och reaktivt. Hennes arbetsmetod närmar sig action-painting, hon arbetar intensivt och impulsivt, det går fort, det är krävande, verket är större än hon själv, duken provocerar, den gör motstånd… Hon har starka kopplingar till den moderna expressionistiska konstscenen. Vi visar en av hennes allra senaste målningar i stort format: ”In the stone there was a lot of talk”.

Charlotte Jönsson arbetar inkännande och intuitivt. Hon känner sig fram, utvecklar och reflekterar i en stillsam poesi. Det går långsamt och eftertänksamt. Galleriet har tidigare visat hennes serier med gulsvarta målningar och med blå målningar. Nu lyfter vi fram de gröna målningarna i ett urval från en serie om 13 verk med arbetsnamnet ”Stillestånd/De gröna målningarna”. Färgens associativa egenskaper är tydliga i Charlotte Jönssons arbetsmetod, hon har tänkt på tonen och nyansen länge och slutligen börjat måla den så att den ska stämma och ”bli rätt”. Den speglar flera minnen ur hennes liv, såväl ljusa som mer smärtsamma.
 
Per Kesselmars minimalistiska måleri interagerar med och utmanar vårt seende, det får oss att observera rummet, ytorna, ljuset och skuggorna på den här platsen, just nu. Han har laborerat med den vita färgen i flera lager och i olika nyanser. Ytterst nyanserat och välbalanserat har han bemålat ytor av bly eller järn och har låtit återsken, reflektioner och skuggbildningar förlänga verken på väggen och i rummet och att reta ögat. Här behöver vi ge seendet den tid som det behöver; ytorna som talar till varandra, färgerna som framträder på näthinnan, rörelserna… allt framträder så småningom för den som observerar noga.
 
Lone Larsen arbetar främst med skulptur och abstrakt måleri i stora format. Hennes verk är både klassiska och storslagna, ibland med en dragning åt det ”barocka”, och hon drar sig inte för att ställa det behagliga sida vid sida med det äckliga och frånstötande. Hennes arbetsmetod präglas av ett långsamt sökande efter förändring och fördjupning. Hon söker i glipan mellan sådant som tycks vara betydelsefullt men samtidigt svårfångat. I utställningen visar vi några av hennes senaste arbeten med emaljmålningar.

I galleriets showroom lyfter vi för första gången fram delar ur Fredrik Helanders senaste arbete: “Konstnär okänd” (Konstnärshuset, 2017), samt grafik av Eva Beierheimer, teckningar av Monica Höll och fler verk av galleriets konstnärer.


ENGLISH
WINTER STUDIO
Selected works

MONICA HÖLL, CHARLOTTE JÖNSSON, PER KESSELMAR and LONE LARSEN

January 11 - February 17, 2018
SEASON OPENING Thursday, January 11 2018, 16:00 - 20:00


Galleri Fagerstedt presents a fine selection of works by four of the gallery's artists. The emphasis is on painting and the span ranges from the most minimal to increasingly expressive. Each artist has its own characteristic expression and a very own mood. Shape, color and material differ, someone paints on metal, someone on wood and someone on canvas. All in all, however, a thematic tone, an overlaid conversation, implicates expectatiosn and perhaps changes. As a vague reminder of that after dark times comes a spring.

Monica Höll's relationship with painting is both personal and intrinsic as well as surprising and reactive. Her working method approaches action-painting, she works intensively and impulsively, it's fast, it's demanding, the work is bigger than herself, the canvas provokes her, it makes resistance ... She has strong connections to the modern expressionist art scene. We show one of her latest paintings in large format: "There was a lot of talk".

Charlotte Jönsson works intently and intuitively. She develops and reflects in a quiet poetry. It goes slowly and thoughtfully. The gallery has previously shown her series of yellow-black paintings and with the blue paintings. Now we highlight the green paintings in a selection from a series of 13 works with the work name "Still Life / The Green Paintings". The color's associative characteristics are evident in Charlotte Jönsson's method of work, she has thought about the tone and nuance for a long time and finally began painting it with intentions to make it "correct". It represents several memories of her life, both bright and more painful.

Per Kesselmar's minimalist painting interacts with and challenges our view, which makes us notice the space, the surfaces, the light and the shadows of this place, right now. He has been working with the white color in several layers and in various shades. Extremely nuanced and well-balanced, he has painted surfaces of steel or aluminum and has let, reflections and shadowings prolong the works on the wall and in the room and to straighten the eye. Here we need to give the view the time it needs; the surfaces that speak to each other, the colors that appear on the retina, the movements ... everything eventually appears to the one who observes carefully.
 
Lone Larsen works mainly with sculpture and abstract painting in large format. Her works are both classical and magnificent, sometimes with a draw for the "baroque", and she does not hesitate to put the pleasant side by side with the disgusting and repulsive. Her working method is characterized by a slow search for change and deepening. She is searching for the gap between things that seem important but at the same time elusive. In the exhibition we show some of her latest works with enamel paintings.

For the first time in the gallery's showroom, we show parts from Fredrik Helander's recent work: "Artist unknown" (Konstnärshuset, 2017), as well as prints by Eva Beierheimer, drawings by Monica Höll and more works by the gallery's artists.

Winter Studio Selected works - Monica Höll Charlotte Jönsson Per Kesselmar Lone Larsen

Allmänt Kommentera
11 januari - 17 februari 2018
 
Galleri Fagerstedt presenterar ett finstämt urval verk av fyra av galleriets konstnärer. Tonvikten ligger på måleri och spännvidden rör sig från det mest minimala till alltmer expressivt. Varje konstnär har sitt eget karaktäristiska uttryck och en alldeles egen stämning. Form, färg och material skiljer sig åt, någon målar på metall, någon på trä och någon på duk. Sammantaget infinner sig ändå en tematisk ton, ett överlagrat samtal, som antyder förväntan och kanske förändring. Som en vag antydan om att efter mörka tider kommer en vår.
 
Monica Hölls förhållande till måleriet är både personligt och innerligt liksom överraskande och reaktivt. Hennes arbetsmetod närmar sig action-painting, hon arbetar intensivt och impulsivt, det går fort, det är krävande, verket är större än hon själv, duken provocerar, den gör motstånd… Hon har starka kopplingar till den moderna expressionistiska konstscenen. Vi visar en av hennes allra senaste målningar i stort format: ”In the stone there was a lot of talk”.

Charlotte Jönsson arbetar inkännande och intuitivt. Hon känner sig fram, utvecklar och reflekterar i en stillsam poesi. Det går långsamt och eftertänksamt. Galleriet har tidigare visat hennes serier med gulsvarta målningar och med blå målningar. Nu lyfter vi fram de gröna målningarna i ett urval från en serie om 13 verk med arbetsnamnet ”Stillestånd/De gröna målningarna”. Färgens associativa egenskaper är tydliga i Charlotte Jönssons arbetsmetod, hon har tänkt på tonen och nyansen länge och slutligen börjat måla den så att den ska stämma och ”bli rätt”. Den speglar flera minnen ur hennes liv, såväl ljusa som mer smärtsamma.
 
Per Kesselmars minimalistiska måleri interagerar med och utmanar vårt seende, det får oss att observera rummet, ytorna, ljuset och skuggorna på den här platsen, just nu. Han har laborerat med den vita färgen i flera lager och i olika nyanser. Ytterst nyanserat och välbalanserat har han bemålat ytor av bly eller järn och har låtit återsken, reflektioner och skuggbildningar förlänga verken på väggen och i rummet och att reta ögat. Här behöver vi ge seendet den tid som det behöver; ytorna som talar till varandra, färgerna som framträder på näthinnan, rörelserna… allt framträder så småningom för den som observerar noga.
 
Lone Larsen arbetar främst med skulptur och abstrakt måleri i stora format. Hennes verk är både klassiska och storslagna, ibland med en dragning åt det ”barocka”, och hon drar sig inte för att ställa det behagliga sida vid sida med det äckliga och frånstötande. Hennes arbetsmetod präglas av ett långsamt sökande efter förändring och fördjupning. Hon söker i glipan mellan sådant som tycks vara betydelsefullt men samtidigt svårfångat. I utställningen visar vi några av hennes senaste arbeten med emaljmålningar.

I galleriets showroom lyfter vi för första gången fram delar ur Fredrik Helanders senaste arbete: “Konstnär okänd” (Konstnärshuset, 2017), samt grafik av Eva Beierheimer, teckningar av Monica Höll och fler verk av galleriets konstnärer.


ENGLISH
WINTER STUDIO
Selected works

MONICA HÖLL, CHARLOTTE JÖNSSON, PER KESSELMAR and LONE LARSEN

January 11 - February 17, 2018
SEASON OPENING Thursday, January 11 2018, 16:00 - 20:00


Galleri Fagerstedt presents a fine selection of works by four of the gallery's artists. The emphasis is on painting and the span ranges from the most minimal to increasingly expressive. Each artist has its own characteristic expression and a very own mood. Shape, color and material differ, someone paints on metal, someone on wood and someone on canvas. All in all, however, a thematic tone, an overlaid conversation, implicates expectatiosn and perhaps changes. As a vague reminder of that after dark times comes a spring.

Monica Höll's relationship with painting is both personal and intrinsic as well as surprising and reactive. Her working method approaches action-painting, she works intensively and impulsively, it's fast, it's demanding, the work is bigger than herself, the canvas provokes her, it makes resistance ... She has strong connections to the modern expressionist art scene. We show one of her latest paintings in large format: "There was a lot of talk".

Charlotte Jönsson works intently and intuitively. She develops and reflects in a quiet poetry. It goes slowly and thoughtfully. The gallery has previously shown her series of yellow-black paintings and with the blue paintings. Now we highlight the green paintings in a selection from a series of 13 works with the work name "Still Life / The Green Paintings". The color's associative characteristics are evident in Charlotte Jönsson's method of work, she has thought about the tone and nuance for a long time and finally began painting it with intentions to make it "correct". It represents several memories of her life, both bright and more painful.

Per Kesselmar's minimalist painting interacts with and challenges our view, which makes us notice the space, the surfaces, the light and the shadows of this place, right now. He has been working with the white color in several layers and in various shades. Extremely nuanced and well-balanced, he has painted surfaces of steel or aluminum and has let, reflections and shadowings prolong the works on the wall and in the room and to straighten the eye. Here we need to give the view the time it needs; the surfaces that speak to each other, the colors that appear on the retina, the movements ... everything eventually appears to the one who observes carefully.
 
Lone Larsen works mainly with sculpture and abstract painting in large format. Her works are both classical and magnificent, sometimes with a draw for the "baroque", and she does not hesitate to put the pleasant side by side with the disgusting and repulsive. Her working method is characterized by a slow search for change and deepening. She is searching for the gap between things that seem important but at the same time elusive. In the exhibition we show some of her latest works with enamel paintings.

For the first time in the gallery's showroom, we show parts from Fredrik Helander's recent work: "Artist unknown" (Konstnärshuset, 2017), as well as prints by Eva Beierheimer, drawings by Monica Höll and more works by the gallery's artists.