The Blaze - David Svensson

Kommentera
David Svensson. The Melting Down. Uranglas. 2018.
 

The Blaze

David Svensson

23 augusti – 6 oktober 2018

Vernissage torsdagen den 23 augusti kl 16 - 20

Galleri Fagerstedt har glädjen att öppna höstsäsongen med David Svenssons andra soloutställning på galleriet. The Blaze är en utställning med nya i verk i uranglas, en fördjupning i materialets inneboende lyskraft och formbarhet, samt nya verk av 100-åriga böcker.

Som alltid i David Svenssons arbeten är materialet, dess inneboende kvaliteter, och historiska tidsavtryck väsentliga och huvudsakliga. Konstnären har successivt byggt upp egna samlingar med bl a äldre tiders föremål i uranglas liksom med vintageböcker insamlade från antikvariat och boklådor.

De nya glasverken; The Melting Down och The Blaze, av äldre uranglasföremål i ny form, handlar om något flyktigt, om verkets poetiska kvaliteter liksom om en meditation över ljuset – det ljus som omger objektet och faller på dess yta och låter det ta form liksom om det ljus- och färgspel som verket utstrålar av sig själv. Uranglas har en alldeles speciell lyster och det strålar i dubbel bemärkelse. Vid belysning med ultraviolett ljus blir uranglaset grönt och självlysande. David Svensson har även uppfört ett offentligt verk av uranglas, The Radiant Globe (2014), vid Skandionkliniken i Uppsala, Nordens första klinik för protonstrålning. Frågor kring strålning och radioaktivitet som både oroande men även läkande accentueras av verket och av dess placering.

I serien Stories med sex helt nya verk, har konstnären använt 100-åriga böcker. Böckerna är uppslagna och inramade och uppslaget visar antingen bokens början eller slut. Det är betydelsebärande och ömtåliga boksidor som i sig bildar själva ramverket för texten. De är märkta av tiden; de skimrar och de påminner om övergivna ekon, som genklanger av historier, minnen, berättelser och tidsförlopp.

David Svensson (f 1973) bor i Malmö, examinerad vid Malmö konsthögskola och har varit verksam som konstnär i nästan 20 år. Många har kommit i kontakt med hans gestaltningar i offentliga miljöer både i Sverige och i världen. Hans intresse för platsen, materialet, hantverket och tekniska förutsättningar är stort och hans monumentala gestaltningar är uppfinningsrika och unika. Han blev tidigt en av ljusgestaltningens mest framträdande konstnärer i svenskt konstliv och han har många ljusgestaltningar i offentlig miljö både bakom och framför sig. I närheten av galleriet är han aktuell med ljuskonstverket ”Life Line”, ett 350 m2 stort ljuskonstverk för Citybanans nya station Stockholm Odenplan, uppgång Vanadisvägen (2017).

Elisabeth Fagerstedt

GALLERI FAGERSTEDT

 www.gallerifagerstedt.se