Hyun-Jin Kwak
 
”A Script for Verification”
 
2006
 
Uppsala konstmuseum har glädjen att visa en av Hyun-Jin Kwaks första separatutställningar i Sverige, utställningen ”A Script for Verification” som kan ses som ett slags sökande efter att få sin tes eller teori verifierad. Hyun-Jin Kwak är född i Sydkorea och lever och verkar i Sverige sedan ett par år och har nu äntligen börjat ta plats på den svenska konstscenen.
 
Jag lärde känna Hyun-Jin Kwak strax efter att hon kommit till Sverige och jag insåg omedelbart att med henne kommer också ett annat slags konstnärsskap: skyhöga krav och ambitioner och ett politiskt analytiskt förhållningssätt där konsten spelar roll i samhällsprocessen. I Sydkorea formligen exploderade kultursektorn i Hallyu, Den koreanska vågen, i och med att censuren avskaffades i början av 1990-talet och i och med att kulturell frigörelse aktivt bejakades i landet. Framförallt film, musik och television har haft oanade framgångar sedan dess. Hyun-Jin Kwak beskriver också de krafter som sattes i rörelse och med dem jakten och hetsen för att ständigt hålla sig ajour, vara konkurrensmässig. Man måste följa med i vågens rörelse och hastighet och ständigt arbeta mycket hårt. Hon beskrev vid ett tillfälle hur rädslan för att misslyckas finns i varje samhälle men att just koreaner tycks ha särskilt svårt att hantera misslyckanden. Hennes liv som individ och yrkesmänniska förändrades radikalt då hon kom till Sverige och det dröjde länge innan hon bestämde sig för at stanna här. Jag följde Hyun-Jin under den första tiden som en stöttande vän och som en konstmänniska.
 
Hyun-Jin Kwak är som sagt en mycket ambitiös och hårt arbetande person med ett djupgående analytiskt förhållningssätt till allt som händer och sker i hennes liv. Hon har utvecklat sitt konstnärsskap mot att analysera sig själv, sin nya identitet, sin upplevelse av att vara i ett mellanrum eller i ett vacum, och också aspekter som förhållanden mellan individ och kollektiv: I vilken grad påverkas individen av det samhälle hon lever i och vice versa och hur ser detta förhållande ut för individer i det svenska samhället och för andra i det koreanska? Hyun-Jin Kwak har i flera år utforskat dessa frågor i projektet Girls In Uniform, ett fotobaserat projekt som fått flerfaldig uppmärksamhet bl a på Liljevalchs vårsalong i Stockholm och genom Hasselbladsstiftelsen.
 
Projektet Girls In Uniform startade som en analys av hennes egen bakgrund för att bättre förstå sig själv idag. Hon undersöker sin bakgrund och uppväxt utifrån olika aspekter, särskilt från den sociologiska aspekten av vad det innebär att vara och att bli formad som individ. Hon börjar med att rekonstruera beteendemönster och mentala tillstånd i Korea, entusiasmen och guldålderns i landet under delar av 80- och 90-talen samt dess inneboende motsättningar. Projektet har vuxit och gått igenom olika faser. Nu ingår konstverk som är foto- och filmbaserade och även skulpturer. Vissa verk är narrativa och berättar om minnen, berättandet tillför och förändrar människors minnesbilder, leder till myter och ett slags ”storytelling”. Ett flertal verk är mer som frusna ögonblick av en händelse som ska ske eller osm har nyss skett. De utstrålar mycket stark förtrolighet eller outtalade överenskommelser inom en grupp av invigda, aspekter som utanförskap och tillhörighet tydliggörs. Som svenskfödd befinner man sig i osäkerhet om tolkningen av kulturella koder, vad i scenen är allmängiltigt och vad kan vi inte läsa av djupstrukturerna i? Vi ställs själva på prov för att tolka och förstå kulturella och sociala tecken och koder och vi ställs inför våra egna känslor av utanförskap och att inte kunna delta  sammanhang där allt inte uttalas.
 
Vi är stolta och glada över att kunna producera en så angelägen och intressant konstutställning av en ung och ambitiös konstnär som visar serier av oerhört välgjorda och unika verk.
 
2006
Elisabeth Fagerstedt
Museichef
Uppsala konstmuseum

Hyun-Jin Kwak, A Script for Verification. 2006

Allmänt Kommentera

 


Hyun-Jin Kwak
 
”A Script for Verification”
 
2006
 
Uppsala konstmuseum har glädjen att visa en av Hyun-Jin Kwaks första separatutställningar i Sverige, utställningen ”A Script for Verification” som kan ses som ett slags sökande efter att få sin tes eller teori verifierad. Hyun-Jin Kwak är född i Sydkorea och lever och verkar i Sverige sedan ett par år och har nu äntligen börjat ta plats på den svenska konstscenen.
 
Jag lärde känna Hyun-Jin Kwak strax efter att hon kommit till Sverige och jag insåg omedelbart att med henne kommer också ett annat slags konstnärsskap: skyhöga krav och ambitioner och ett politiskt analytiskt förhållningssätt där konsten spelar roll i samhällsprocessen. I Sydkorea formligen exploderade kultursektorn i Hallyu, Den koreanska vågen, i och med att censuren avskaffades i början av 1990-talet och i och med att kulturell frigörelse aktivt bejakades i landet. Framförallt film, musik och television har haft oanade framgångar sedan dess. Hyun-Jin Kwak beskriver också de krafter som sattes i rörelse och med dem jakten och hetsen för att ständigt hålla sig ajour, vara konkurrensmässig. Man måste följa med i vågens rörelse och hastighet och ständigt arbeta mycket hårt. Hon beskrev vid ett tillfälle hur rädslan för att misslyckas finns i varje samhälle men att just koreaner tycks ha särskilt svårt att hantera misslyckanden. Hennes liv som individ och yrkesmänniska förändrades radikalt då hon kom till Sverige och det dröjde länge innan hon bestämde sig för at stanna här. Jag följde Hyun-Jin under den första tiden som en stöttande vän och som en konstmänniska.
 
Hyun-Jin Kwak är som sagt en mycket ambitiös och hårt arbetande person med ett djupgående analytiskt förhållningssätt till allt som händer och sker i hennes liv. Hon har utvecklat sitt konstnärsskap mot att analysera sig själv, sin nya identitet, sin upplevelse av att vara i ett mellanrum eller i ett vacum, och också aspekter som förhållanden mellan individ och kollektiv: I vilken grad påverkas individen av det samhälle hon lever i och vice versa och hur ser detta förhållande ut för individer i det svenska samhället och för andra i det koreanska? Hyun-Jin Kwak har i flera år utforskat dessa frågor i projektet Girls In Uniform, ett fotobaserat projekt som fått flerfaldig uppmärksamhet bl a på Liljevalchs vårsalong i Stockholm och genom Hasselbladsstiftelsen.
 
Projektet Girls In Uniform startade som en analys av hennes egen bakgrund för att bättre förstå sig själv idag. Hon undersöker sin bakgrund och uppväxt utifrån olika aspekter, särskilt från den sociologiska aspekten av vad det innebär att vara och att bli formad som individ. Hon börjar med att rekonstruera beteendemönster och mentala tillstånd i Korea, entusiasmen och guldålderns i landet under delar av 80- och 90-talen samt dess inneboende motsättningar. Projektet har vuxit och gått igenom olika faser. Nu ingår konstverk som är foto- och filmbaserade och även skulpturer. Vissa verk är narrativa och berättar om minnen, berättandet tillför och förändrar människors minnesbilder, leder till myter och ett slags ”storytelling”. Ett flertal verk är mer som frusna ögonblick av en händelse som ska ske eller osm har nyss skett. De utstrålar mycket stark förtrolighet eller outtalade överenskommelser inom en grupp av invigda, aspekter som utanförskap och tillhörighet tydliggörs. Som svenskfödd befinner man sig i osäkerhet om tolkningen av kulturella koder, vad i scenen är allmängiltigt och vad kan vi inte läsa av djupstrukturerna i? Vi ställs själva på prov för att tolka och förstå kulturella och sociala tecken och koder och vi ställs inför våra egna känslor av utanförskap och att inte kunna delta  sammanhang där allt inte uttalas.
 
Vi är stolta och glada över att kunna producera en så angelägen och intressant konstutställning av en ung och ambitiös konstnär som visar serier av oerhört välgjorda och unika verk.
 
2006
Elisabeth Fagerstedt
Museichef
Uppsala konstmuseum
Andreas Hammar och Ralf Söderlind
Stage set with Cityscape
Model and Matte painting
Uppsala konstmuseum
11 februari - 2 april 2006
 
 
I ett sökande efter och ett utforskande av illusionen om en annan värld förenas konstnären Andreas Hammar och illustratören/formgivaren Ralf Söderlind i ett unikt gemensamt verk och tillika en iscensättning på Uppsala konstmuseum. Verket utgörs av en illusorisk stadsbild, en vy över en medeltida fantasistad.
 
Hur skulle det kännas att kliva in en renässansmålning och blicka ut över den världen? Verket är en syntes mellan klassisk konst, populärkultur och ett modernt filmindustrihantverk som kanske är på väg att bli mer uråldrigt än grottmåleri. 
 
Metoderna och även bildspråken är hämtade ur film och dataspel. De knep och konstruktioner som ligger till grund för den magiska bilden redovisas öppet och ärligt i utställningen.
 
Matte painting är en metod från filmindustrin som vid sidan om traditionella kulissbyggen, används för att iscensätta en scenografi. Genom att klippa in såväl för- som bakgrundsmålningar, kan en kameranscen ge illusioner av tredimensionella rum och landskap. Traditionellt används tvådimensionellt måleri på glasskivor och speglar, men idag har metoden Matte painting utvecklats mycket snabbt med hjälp av digital teknik. Den används i de flesta filmsammanhang där fiction och illusion är viktigt; Från Metropolis till Star Wars och Lord of the Rings.
 
Traditionen och kunskapen kring specialeffekter som Matte paintings har idag växt samman med konstruktionskulturen runt data- och TV-spelindustrin. Den nya bildkulturen är främst digital men bildvärldarna har ändå tydliga konsthistoriska referenser till romantik och äldre måleri.
 
Olika former av specialeffekter användes flitigt redan under medeltiden bl a till teater och andra typer av scener. Perspektivkammaren uppfanns på 1600-talet. Ett ”Stage set” och även en ”Matte painting” fungerar helt och fullt enbart genom teorierna om centralperspektivet. Dessa kan till vissa delar härledas till antiken. Idag är det framförallt filmindustrin som förvaltar och vidareutvecklar dessa tekniker. Kameralinsen är ett perfekt ”öga” för centralperspektivets lite fyrkantiga idé om en enögd betraktare som ser på en målning från en mycket bestämd plats. Människans seende och förmåga till bildtolkning har dock visat sig vara en mer komplex apparat än så.
 
Andreas Hammar och Ralf Söderlind har ett gemensamt intresse i att utforska illusionsskapande tekniker, dess bottnar och idéhistoria och även de inspirationskällor som ligger till grund för samtidens idé om hur en annan, fiktiv värld skulle kunna se ut. Andreas Hammar har varit yrkesverksam konstnär sedan examen på Konstfackskolan år 2001 och hans konstnärskap har en tydlig profil. Med en bakgrund i rollspel och fantasy, med en av Sveriges största och framförallt äldsta samlingar TV-spel och en nästan manisk fascination över bildvärldarna i roll-, data- och TV-spel som utgångspunkt har hans arbete kretsat kring att utforska och gestalta sina egna fantasier och drömmar om ”de andra världarna” i tredimensionell form. Han debuterade på Galleri Boman med ett värdhus i skala 1:1 som om det vore hämtat ur ett levande rollspel. Värdshuset uppfördes senare på Edsviks konst- och kulturcentrum för permanent bruk. På Gallery Natalia Goldin i Stockholm byggde han upp en scen som intog hela lokalen och som upplevdes som om den vore hämtad ur en Indiana Jones-film. I Botkyrka konsthall bjöd han besökarna på te och skorpor i en nyuppförd ”tehussimulator” i en utställning tillsammans med Fredrik Wretman. Under Ulriksdals Flowershow 2004 installerade han verket “Into the Lands Of Adventure: The Golden Lion”, i lusthuset Grottan som ett stycke äkta gammaldags äventyrsromantik.  Den röda tråden i Andreas Hammars konstnärliga arbeten hittills bärs kanske främst av uttrycket “som-om”.
 
Ralf Söderlind har arbetat som frilansande illustratör och kreatör sedan 1997. Hans arbetsområden har skiftat från reklamillustration till bokillustration och dekormåleri till formgivning. Ralf Söderlinds bildskapande har främst präglats av en fascination för dramatik som han har hämtat från sin tidiga konsumtion av serier och film. Inspirationen i hans formspråk har senare genom de under 80 och 90-talet utvecklade medier som datorer och spel, väckt en stark nyfikenhet för animation och den tvådimensionella bilden som illusion.
 
Andreas Hammar och illustratören/formgivaren Ralf Söderlind har nyligen anlitats för ett gemensamt uppdrag i arbetet med Sveriges första animerade långfilm: Desmond & träskpatraskfällan. Filmen animeras med s k ”Stop Motion Animation” och är unik i sitt slag i Sverige. Den kommer att ha premiär hösten 2006. Andreas Hammar och Ralf Söderlind har byggt scener, modeller och miljöerna. Arbetet med filmen har även inspirerat till utställningen på Uppsala konstmuseum.
 
 Andreas Hammar och Ralf Söderlind
Stage set with Cityscape
Model and Matte painting
Uppsala konstmuseum
11 februari - 2 april 2006
 
 
Elisabeth Fagerstedt
Museichef/curator

Stage set with cityscape - Andreas Hammar och Ralf Söderlind

Allmänt Kommentera
Andreas Hammar och Ralf Söderlind
Stage set with Cityscape
Model and Matte painting
Uppsala konstmuseum
11 februari - 2 april 2006
 
 
I ett sökande efter och ett utforskande av illusionen om en annan värld förenas konstnären Andreas Hammar och illustratören/formgivaren Ralf Söderlind i ett unikt gemensamt verk och tillika en iscensättning på Uppsala konstmuseum. Verket utgörs av en illusorisk stadsbild, en vy över en medeltida fantasistad.
 
Hur skulle det kännas att kliva in en renässansmålning och blicka ut över den världen? Verket är en syntes mellan klassisk konst, populärkultur och ett modernt filmindustrihantverk som kanske är på väg att bli mer uråldrigt än grottmåleri. 
 
Metoderna och även bildspråken är hämtade ur film och dataspel. De knep och konstruktioner som ligger till grund för den magiska bilden redovisas öppet och ärligt i utställningen.
 
Matte painting är en metod från filmindustrin som vid sidan om traditionella kulissbyggen, används för att iscensätta en scenografi. Genom att klippa in såväl för- som bakgrundsmålningar, kan en kameranscen ge illusioner av tredimensionella rum och landskap. Traditionellt används tvådimensionellt måleri på glasskivor och speglar, men idag har metoden Matte painting utvecklats mycket snabbt med hjälp av digital teknik. Den används i de flesta filmsammanhang där fiction och illusion är viktigt; Från Metropolis till Star Wars och Lord of the Rings.
 
Traditionen och kunskapen kring specialeffekter som Matte paintings har idag växt samman med konstruktionskulturen runt data- och TV-spelindustrin. Den nya bildkulturen är främst digital men bildvärldarna har ändå tydliga konsthistoriska referenser till romantik och äldre måleri.
 
Olika former av specialeffekter användes flitigt redan under medeltiden bl a till teater och andra typer av scener. Perspektivkammaren uppfanns på 1600-talet. Ett ”Stage set” och även en ”Matte painting” fungerar helt och fullt enbart genom teorierna om centralperspektivet. Dessa kan till vissa delar härledas till antiken. Idag är det framförallt filmindustrin som förvaltar och vidareutvecklar dessa tekniker. Kameralinsen är ett perfekt ”öga” för centralperspektivets lite fyrkantiga idé om en enögd betraktare som ser på en målning från en mycket bestämd plats. Människans seende och förmåga till bildtolkning har dock visat sig vara en mer komplex apparat än så.
 
Andreas Hammar och Ralf Söderlind har ett gemensamt intresse i att utforska illusionsskapande tekniker, dess bottnar och idéhistoria och även de inspirationskällor som ligger till grund för samtidens idé om hur en annan, fiktiv värld skulle kunna se ut. Andreas Hammar har varit yrkesverksam konstnär sedan examen på Konstfackskolan år 2001 och hans konstnärskap har en tydlig profil. Med en bakgrund i rollspel och fantasy, med en av Sveriges största och framförallt äldsta samlingar TV-spel och en nästan manisk fascination över bildvärldarna i roll-, data- och TV-spel som utgångspunkt har hans arbete kretsat kring att utforska och gestalta sina egna fantasier och drömmar om ”de andra världarna” i tredimensionell form. Han debuterade på Galleri Boman med ett värdhus i skala 1:1 som om det vore hämtat ur ett levande rollspel. Värdshuset uppfördes senare på Edsviks konst- och kulturcentrum för permanent bruk. På Gallery Natalia Goldin i Stockholm byggde han upp en scen som intog hela lokalen och som upplevdes som om den vore hämtad ur en Indiana Jones-film. I Botkyrka konsthall bjöd han besökarna på te och skorpor i en nyuppförd ”tehussimulator” i en utställning tillsammans med Fredrik Wretman. Under Ulriksdals Flowershow 2004 installerade han verket “Into the Lands Of Adventure: The Golden Lion”, i lusthuset Grottan som ett stycke äkta gammaldags äventyrsromantik.  Den röda tråden i Andreas Hammars konstnärliga arbeten hittills bärs kanske främst av uttrycket “som-om”.
 
Ralf Söderlind har arbetat som frilansande illustratör och kreatör sedan 1997. Hans arbetsområden har skiftat från reklamillustration till bokillustration och dekormåleri till formgivning. Ralf Söderlinds bildskapande har främst präglats av en fascination för dramatik som han har hämtat från sin tidiga konsumtion av serier och film. Inspirationen i hans formspråk har senare genom de under 80 och 90-talet utvecklade medier som datorer och spel, väckt en stark nyfikenhet för animation och den tvådimensionella bilden som illusion.
 
Andreas Hammar och illustratören/formgivaren Ralf Söderlind har nyligen anlitats för ett gemensamt uppdrag i arbetet med Sveriges första animerade långfilm: Desmond & träskpatraskfällan. Filmen animeras med s k ”Stop Motion Animation” och är unik i sitt slag i Sverige. Den kommer att ha premiär hösten 2006. Andreas Hammar och Ralf Söderlind har byggt scener, modeller och miljöerna. Arbetet med filmen har även inspirerat till utställningen på Uppsala konstmuseum.
 
 Andreas Hammar och Ralf Söderlind
Stage set with Cityscape
Model and Matte painting
Uppsala konstmuseum
11 februari - 2 april 2006
 
 
Elisabeth Fagerstedt
Museichef/curator